ตัวอย่างการเซ็ต VPN Client บน Windows XP

ในที่นี้เป็นตัวอย่างการสร้าง VPN Connection บบที่เครื่อง Client รียกใช้งานผ่านการ์ด LAN (ม่ใช่โมเด็ม)

มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.ไปที่เมนู Control Panel --> เลือก Icon ที่ชือว่า Network Connections
2.คลิ๊กที่รายการ Create new connection ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

3.เมื่อได้ดังรูปที่ 2 ให้คลิ๊ก Next


รูปที่ 2

4.เมื่อได้ดังรูปที่ 3 ให้เลือกรายการ Connect to the network at my workplace เพื่อสร้าง Connection ที่เป็น VPN แล้วคลิ๊กปุ่ม Next


รูปที่ 3

5. เมื่อได้ดังรูปที่ 4 ให้เลือก รายการ Virtual Private Network connection แล้วคลิ๊กปุ่ม Next


รูปที่ 4

6.เมื่อได้ดังรูปที่ 5 ให้ป้อนชื่อ Connection ที่สามารถสื่อความหมายได้ดี (ชื่อนี้จะถูกสร้างเป็นชื่อของ Icon) แล้วคลิ๊กปุ่ม Next


รูปที่ 5

7.เมื่อได้ดังรูปที่ 6 ให้เลือกรายการ Do not dial the initial connection เพราะเราจะสร้าง Connection ผ่านการ์ดแลน ไม่ใช่ Modem แล้วคลิ๊กปุ่ม Next


รูปที่ 6

8.เมื่อได้ดังรูปที่ 7 ให้ป้อนชื่อหรือ IP  Address ของ VPN Server แล้วคลิ๊กปุ่ม Next


รูปที่ 7

9.เมื่อได้ดังรูปที่ 8 ให้คลิ๊กปุ่ม Finish


รูปที่ 8

10.แล้วจะได้ดังรูปที่ 9 ถ้าต้องการจะเชื่อมต่อไปยัง VPN Server เลยก็ให้ป้อน User name และ Password แต่ถ้าต้องการไปเซ็ตค่า Property ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ให้คลิ๊กปุ่ม Cancel


รูปที่ 9

11.เมื่อเรากลับไปดูที่ตำแหน่งของ Network Connections จะเห็นว่ามี Connection Icon ของ VPN เพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 Icon ดังรูปที่ 10 โดยที่ชื่อของ Connection Icon นี้ จะมีวงเล็บเป็น (PPTP) ต่อท้าย นั่นก็หมายถึงเป็น VPN Client แบบ PPTP นั่นเอง


รูปที่ 10

12.เราสามารถคลิ๊กเมาส์ขวาที่ Icon ดังกล่าวแล้วเลือกเมนู Properties เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติให้เหมาะสมได้ สิ่งที่สามารถปรับได้เช่น ระบบความปลอดภัยใช้โปรโตคอลอะไรในการเข้ารหัสข้อมูล  เป็นต้น

13.การเชื่อมต่อไปยัง VPN Server ก็ทำได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Icon ดังกล่าว   โดยให้ป้อน User name และ Password ให้ตรงกับที่ได้เซ็ตไว้ที่ VPN Server ซึ่งถ้าสามารถ Connect ได้ก็จะมี รูปของ Connection Icon (รูปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซ้อนกัน 2 ตัว) ปรากฎที่แถบสถานะทางมุมขวาล่าง ดังรูปที่ 11


รูปที่ 11

14.เมื่อเราใช้คำสั่ง
ipconfig ที่ command line ก็จะได้ค่าของ IP  Address ของเครื่องเป็น 2 ค่า ซึ่งค่าหนึ่งจะเป็น IP Address ของการ์ดแลนเดิมที่มีอยู่ อีกค่าเป็น IP Address ค่าใหม่ที่ VPN Server จ่ายมาให้  ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ Network ปลายที่ที่เครื่องของเราต้องการจะติดต่อด้วย 

-----จบ-----